wymagania-stawiane-magistrantom

Wymagania co do prac licencjackich i magisterskich

Wymagania co do prac licencjackich i magisterskich: W przypadku wymagań wobec akademickich prac promocyjnych istnieje pod­stawowa różnica pomiędzy stopniami zawodowymi a naukowymi. Stopnie zawodowe uzyskiwane są na dwóch pierwszych stopniach, tj. licencjackim i magisterskim, a interesujące nas w tym poradniku stopnie naukowe – na stopniu trzecim, czyli doktorskim. W tym ostatnim przypadku wymagania miały oparcie w ustawowych normach, chociaż może mniej skonkretyzowanych niż w przepisach obecnych, zawartych w ustawie o stopniach i tytule naukowym.

Powszechnie wiadomo było władzom uczelni oraz studentom, że ostatecznym warunkiem uzyskania dyplomu są pozytywnie ocenione praca dy­plomowa i egzamin (obrona). Ten obowiązek studenta był bowiem ustanowiony formalnie, nie tylko zresztą w Polsce, lecz także powszechnie za granicą. Wszę­dzie też, aby pomóc studentowi, ustalono opiekuna naukowego – promotora -o pewnym minimalnym statusie naukowym. Jednakże cechą polskich rozwiązań był do niedawna brak urzędowego skonkretyzowania oczekiwań względem prac dyplomowych, z których można by było wyprowadzić wnioski dotyczące udziału w efektach procesu przygotowywania i obrony prac dyplomowych. Wskazywałoby to, że wymagania względem prac i kryteria kwalifikowania ich jako dyplomowych pozostawiono uznaniu jednostek organizacyjnych uczelni, promotorów i recenzentów.

wymagania-co-do-prac-licencjackich-i-magisterskich

Magistrantom i ich pracom stawiane były wymagania ukształtowane przez bieżącą praktykę promotorską oraz przez utrwalone tradycją dominujące poglądy konkretnego środowiska akademickiego lub środowiska naukowego z danej specjalności naukowej. Z czasem te doświadczenia zaczęły być spi­sywane w formie poradników, prowadząc do uniformizacji wymagań w skali kraju. Ich wartość polegała na tym, że zawarte w nich „normy jakości” nie były wytworem fantazji i prywatnych poglądów autorów poradników, ponieważ ich autorzy spożytkowywali w zasadniczym stopniu (odpowiednio zaadaptowane w odniesieniu do prac wieńczących studia) normy oceny prac naukowych. Prace dyplomowe są bowiem swoistym rodzajem pracy naukowej.

Potrzebujesz pomocy naukowej? Skontaktuj się z nami

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *