Nauka jako forma wiedzy w pracach naukowych

Nauka jako forma wiedzy w pracach naukowych

W ciągu wieków ludzkość wytworzyła rozmaite typy wiedzy. Pod pojęciem wiedzy na ogół rozumie się pewne uporządkowane zbiory informacji. Wiedza była w przeszłych wiekach przekazywana w postaci opowieści, legend, mitów oraz wie­lu innych form wyrazu, w tym także artystycznego. Stale rozwijana była również wiedza czysto praktyczna, związana z wykonywaniem powtarzalnych czynności. Dodatkowo ludziom od wieków towarzyszyła wiedza potoczna, będąca wyrazem codziennego doświadczenia ludzi w kontaktach wzajemnych i z otaczającą ich rze­czywistością.

W różnym stopniu po dziś dzień te formy wiedzy odgrywają istotną rolę społeczną. Historia ludzkiej wiedzy oraz sposobów jej przekazywania jest zbyt bogata, by można ją było streścić w postaci krótkiego podsumowania. Temat ten nie będzie zatem tutaj rozwijany.

Różnorodne typy i formy ludzkiej wiedzy współistnieją z nauką również współcześnie. Nauka jest niewątpliwie formą ludzkiej wiedzy. Tym, co odróżnia naukę od innych typów czy form wiedzy, jest to, jak nauka jest „tworzona” i jak jest przekazywana.

Rozważmy dwie nieodłączne składowe wiedzy naukowej: metodę i język.

Cechą charakterystyczną wiedzy naukowej jest, iż została ona uzyskana nie dzięki dowolnym sposobom pozyskiwania informacji, lecz zgodnie z ustaloną me­todą, historycznie zmienną, ale przyjętą w danej dyscyplinie naukowej w określo­nym czasie.

Aby zilustrować istotę problemu, wyobraźmy sobie, że mamy wiedzę na temat tego, jak wbić gwóźdź w dwa kawałki drewna w celu ich połączenia. Taka wiedza, choć powszechnie dostępna i na banalnym wręcz poziomie zaawansowa­nia, może składać się z doświadczeń nabytych „eksperymentalnie”, czyli w toku własnych lub cudzych prób łączenia kawałków drewna. Tę wiedzę można często wyłożyć za pomocą kilku prostych stwierdzeń typu: „wbijaj gwóźdź prosto”, „nie uderzaj zbyt silnie młotkiem”, „trzymaj gwóźdź, gdy wbijasz, aby ci się nie wygiął” itd. Wiedza na temat wbijania gwoździ w kawałki drewna może być bardzo rzeczo­wa, praktyczna i użyteczna oraz potwierdzona licznymi doświadczeniami i obser­wacjami.

Lecz z tych powodów nie nazwiemy takiej wiedzy nauką!

pisanie-prac-oferta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *