Nasze usługi

U nas możesz skonsultować:

  • prawidłowość „konstruktu” pod względem rzeczowo – formalnym tematu pracy naukowej, jego cech naukowych / „brzmienia” i formy,
  • konstrukcję merytoryczną koncepcji bądź konspektu pracy naukowej / rozprawy – potrzebnego do otwarcia przewodu doktorskiego (a w nim: celu pracy, uzasadnienia wyboru tematu, metodyki, spisu treści i bibliografii),
  • wstęp i zakończenie opracowania pod względem składniowym i merytorycznym,
  • prawidłowość doboru narzędzi, technik oraz metodologii badań w zakresie wskazanym w temacie pracy,
  • analizę badań w tym: prawidłowości wyników i dyskusji do niej,
  • rozszerzenie bibliografii (tzw. kwerenda) do pracy dyplomowej / magisterskiej / doktoratu i publikacji naukowej w zakresie dostępu do materiałów znajdujących się poza zasięgiem zamawiającego jak również w naukowych bazach danych (polskich i zagranicznych – płatnych i bezpłatnych),
  • niezależną opinię naukową o pisanej pracy dyplomowej / doktorskiej / monografii,
  • korektę stylistyczno – techniczną,
  • wsparcie w publikowaniu artykułów naukowych i konferencyjnych,
  • inne wg. możliwości.